facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

INCREATE MOOC (CZ)

increate

About This Course

Přehled kurzů

Vzdělávací platforma IN-Create je místem, kde můžete získat základní a nezbytné znalosti, které vám umožní nahlížet na integraci ze zcela nové perspektivy. Náš tým věří, že využití uměleckého projevu v integraci je progresivní přístup s velkým potenciálem, a rádi bychom se s vámi o naši práci podělili.

Cílem kurzu IN-Create - financovaného v rámci projektu Erasmus+ je řešit základní potřebu podpory úspěšné integrace státních příslušníků třetích zemí v EU a kultivovat tvůrčí projev jako prostředek podpory jejich sociálního začlenění a soudržnosti komunity.

Vyvinuli jsme vzdělávací program inovativních metod, které pedagogům poskytnou základní znalosti o umění a způsoby, jak zapojit cizince z třetích zemí. Tento program seznamuje vedoucí práce s mládeží se základními tvrdými a měkkými dovednostmi v následujících oblastech:

● Fotografie

● Divadlo

● Filmová tvorba

● Sociální ekonomie

V každém z modulů najdete teoretickou a praktickou část, které jsou klíčové pro získání potřebných dovedností pro realizaci podobných programů s širokou veřejností.

Teoretická část obsahuje úvod do oboru, zatímco praktická část obsahuje příklady skupinové práce, hry, úkoly apod.

Celkově jsou v platformě k dispozici následující části/témata:

Pokyny pro sebevzdělávání a úvod do účelu, využití a funkcí platformy.

vzdělávací moduly a materiály o využití umění, jako je herectví, literatura, divadlo, sociální podnikání, film a fotografie, pro podporu a usnadnění sociálního začlenění a integrace TCN.

Kurz je nabízen zdarma online a jeho obsah je k dispozici ve všech jazycích partnerů (CZ, GR, FR, ES, TR) a v angličtině.

Jako student můžete absolvovat všechny 4 moduly nebo se vzdělávat v rámci pouze jednoho, platforma je flexibilní a zcela uživatelsky přívětivá.

Tým IN-Create vám přeje skvělou studentskou cestu!

Requirements

Žádné umělecké vzdělání není povinné.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

Jaký webový prohlížeč mám používat? Platforma IN-Create funguje nejlépe v aktuálních verzích prohlížečů Chrome, Edge, Firefox a Internet Explorer.

  1. Course Number

    01
  2. Classes Start

  3. Price

    Free
Enroll